Luftpionér

Amundsen interesserte seg tidlig for fly og luftskip som hjelpemiddel i polarforskningen og mente at utforskning av de ukjente områder i Arktis måtte skje ved luftfartøyers hjelp.